BẢNG GIÁ XE TOYOTA MỚI NHẤT

Vios

VIOS

Giá :478 triệu đồng

Corolla altis

COROLLA ALTIS

Giá :733 triệu đồng

Camry

CAMRY

Giá : 1.029 triệu đồng

Yaris

YARIS

Giá : 668 triệu đồng

Innova

INNOVA

Giá : 750 triệu đồng

Hilux

HILUX

Giá : 628 triệu đồng

Fortuner

FORTUNER

Giá : 995 triệu đồng

Land cruiser prado

LAND CRUISER PRADO

Giá : 2.379 triệu đồng

Land cruiser

LAND CRUISER

Giá : 4.030 triệu đồng

Alphard

ALPHARD

Giá : 4.219 triệu đồng

Wigo

WIGO

Giá :352 triệu đồng

Rush

RUSH

Giá : 633 triệu đồng

Corolla Cross

COROLLA CROSS

Giá: 720 triệu đồng