BẢNG GIÁ XE TOYOTA MỚI NHẤT

Vios

VIOS

Giá :489 triệu đồng

COROLLA ALTIS

Giá :719 triệu đồng

Camry

CAMRY

Giá : 1.029 triệu đồng

Yaris

YARIS

Giá : 668 triệu đồng

Innova

INNOVA

Giá : 750 triệu đồng

Hilux

HILUX

Giá : 852 triệu đồng

Fortuner

FORTUNER

Giá : 1.026 triệu đồng

Land cruiser prado

LAND CRUISER PRADO

Giá : 2.628 triệu đồng

Land cruiser

LAND CRUISER

Giá : 4.286 triệu đồng

Corolla Cross

COROLLA CROSS

Giá: 755 triệu đồng

Alphard

ALPHARD

Giá : 4.280 triệu đồng

RAIZE

Giá: 560 triệu đồng

AVANZA

Giá : 558 Triệu đồng

Wigo

WIGO

Giá :352 triệu đồng

VELOZ

Giá : 658 triệu đồng